Öğretmenlere Yönelik Çalışmalar

ÖĞRETMENE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

· Sınıflarda yapılacak rehberlik çalışmalarına ilişkin bilgilerin bulunduğu dosyaların hazırlanması, bu çalışmalara ilişkin bilgi paylaşımı için toplantılar yapılması.

· Akademik ve/veya psikolojik destek ihtiyacı olan öğrencilere gerekli desteğin sağlanabilmesi için işbirliği yapılması.

·  Bilgilendirme çalışmaları yapılması, eğitimlerin düzenlenmesi (üniversiteye giriş sistemi, vb. konularda).

·  Gerekli dokümanların (broşür, vb.) sağlanması.

Ofis Gününde Bireysel Görüşmeler

Mavi Tebeşir Okulları yürütülen Danışmanlık Sisteminin daha sağlıklı gerçekleşmesi için haftada bir gün öğretmenlerle bireysel görüşmeler yapılıyor. Görüşmeler esnasında her öğrenci tek tek ele alınarak, akademik ve psiko-sosyal değişimler ve gelişimler üzerinde durulur. Bu sayede öğrencilerinin gelişim süreçlerini daha yakından takip etmek ve ihtiyaçları kısa sürede tespit etmek mümkün oluyor.

SEMİNERLER

·  Etkili İletişim

·  Motivasyon

·  Mesleki Doyum

·  Akran Koçluğu