Öğrenciye Yönelik Çalışmalar

ÖĞRENCİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

 

ORYANTASYON ÇALIŞMALARI:

Okula yeni başlayan ve ara sınıflara gelen tüm öğrencilerin okula uyum süreci öğretmenleri ve aile ile işbirliği yapılarak takip edilir.

 

 ÖĞRENCİ TANIMA ÇALIŞMALARI:

Rehberlik servisi tarafından uygulanan test, envanter, anket vb. uygulamaları kapsar. Sonuçlar ihtiyaca bağlı olarak veliler ve öğretmenler ile paylaşılır.

 

 SINIF İÇİ REHBERLİK UYGULAMALARI:

Rehberlik servisi olarak özellikle öğrencilerimizin Kişisel-Sosyal, Eğitsel ve Mesleki Rehberlik alanlarında gelişimi ele alınmıştır. Bu temel alanlar dikkate alınarak, 7 yeterlik alanlarına göre etkinlikler seçilmiştir:

·         Okula ve Çevreye Uyum,

·         Eğitsel Başarı, Kendini Kabul,

·         Kişiler Arası İlişkiler, Aile ve Toplum,

·         Güvenli ve Sağlıklı Hayat,

·         Eğitsel ve Mesleki Gelişim

 Bu alanlara yönelik belirlenen kazanımların gerçekleştirebilmesi için sınıf içi rehberlik çalışmaları yapılır. Derslerimizde öğrencilerin aktif katılımı sağlanmaktadır.

Bireysel farklılıkları görebilmek ve öğrencileri daha iyi tanıyabilmek için öğrencilere tanıma çalışmaları, test, envanter vb. uygulamalar yapılır.

 

 GÖZLEM ÇALIŞMALARI:

Öğrenciler gerek psikolojik gerekse de sosyal ve akademik olarak tüm alanlarda gözlemlenir, sorun tespit edilen durumlarla ilgili gerekli görüşmeler yapılarak çözüm yolları tespit edilir.

 

 BİREYSEL GÖRÜŞMELER:

 Öğrencilerin gelişimsel özelliklerine göre; bilişsel, duygusal, sosyal ve akademik alanlarda çıkabilecek sorunlarla ilgili görüşmeler yapılır. Sadece sorun odaklı olmayıp, desteklenmesi gereken olumlu yanlarında göz önünde bulundurularak açığa çıkartılması sağlanır.      

   

ÖĞRENCİ GÖRÜŞMELERİ

Rehberlik servisi olarak hem yapılan gözlemler sonucu hem de öğrencinin kendi ihtiyaçları doğrultusunda görüşme talebinde bulunması halinde öğrenci ile bireysel görüşme yapılmaktadır. Ayrıca haftalık okul öğretmenleri ve rehber öğretmenlerin görüştüğü ofis gününde ortaya çıkan ihtiyaç doğrultusunda öğrencilerle görüşme yapılmakta, gerek duyulduğunda velilerle irtibata geçilmekte ya da yönlendirilmektedirler.

 

ÖĞRENCİ SEMİNERLERİ:

Öğrencilere yönelik seminerler oluşturulurken hem dönemsel özellikleri, ihtiyaçları hem de sene başında planlanan bilgilendirmeler göz önünde bulundurulmaktadır. Ayrıca ihtiyaç hissedilen konularda daha sonra planlanmak üzere rehber öğretmenler ve konu ile ilgili uzman kişiler tarafından yapılır.

·         Teknoloji ve madde bağımlılığı

·         Ergenlik dönemi sorunları

·         Ebeveyn çocuk iletişimi

·         Verimli ders çalışma

 

 

GRUP ÇALIŞMALARI:

İhtiyaç doğrultusunda öğrenciye yönelik 4 ya da 5 oturum şeklinde yapılan kapalı grup çalışmalarıdır.

·         Kaygıyla Baş Etme

·         Arkadaşlık

·         Çatışma Çözme

·         Duygularımın Kontrolü Bende

·         Stresle Başa Çıkma

·         Problem Çözme Becerileri

·         Etkili İletişimi

·         Sınav Kaygısı

·         Öfke Kontrolü

 

EĞİTİMLER:

·         Mahremiyet Eğitimi

·         Duygularımızı Tanıyalım

·         Atılganlık Eğitimi

·         Sosyal Beceri Eğitimi

KİŞİSEL EĞİTİM:

·         Çevre bilinci geliştirme

·         Takdir Yağmuru

·         Oboziteye hayır, abur cubur yeme

 

DEĞERLER EĞİTİMİ:

PDR Birimi olarak, "Değerler Eğitimi Programı" nı uygulayarak öğrencilere temel insani değerleri kazandırmayı, bu değerlere karşı duyarlılık geliştirmeyi ve bunları davranışa dönüştürme konusunda yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu  program ile çocuklarımıza toplumsal değerlerinin kazandırılmasının yanı sıra yaratıcı düşünme, sebep sonuç ilişkisi kurabilme, problem çözme gibi becerileri de kazandırmayı hedeflenmektedir. Değerlerimiz:

·         Vatanseverlik

·         Temizlik

·         Dürüstlük

·         Sorumluluk

·         Sabır

·         Adalet

·         Yardımlaşma

·         Sevgi, hoşgörü

Akıl Oyunları:

·        Mangala

·        Quoridor

·        Abalone

·        Rush Hour

·        Colourfull

·        Tik Tak Bom

·        Zingo

·        T Tangram

 

 ÖĞRENCİLERE UYGULANAN TEST VE ENVENTERLER

 

·         Öğrenci Tanıma Formu

·         Otobiyografi

·         Bir Aile Resmi Çiz Envanteri

·         Bir İnsan Resmi Çiz Envanteri

·         D2 Dikkat Testi

·         Çoklu Zeka  Envanteri,

·         Öğrenme Sitilleri Testi

·         Duygusal Zeka Envanteri

·         Teele Çoklu Zeka Envanteri

·         C.A.T. Envanteri

·         Konsantrasyon Testi

·         Sosyometri