Kulüplerimiz

MAVİ TEBEŞİR İLKOKUL KULÜPLER LİSTESİ

İZCİLİK- DAĞCILIK - GEZİ GÖZLEM- TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KULÜBÜ

Öğrencilerimiz tarafından büyük ilgi gören kulübümüzde:

Doğayla içiçe ortamlarda kamplar, çadırlar kurarak izcilik, gezi gözlem faaliyetlerinde bulunulacaktır.

 İl içinde ve dışında çeşitli yerlere geziler düzenlenecektir.

KIZILAY, YEŞİLAY,  BESLENME, SAĞLIK, TEMİZLİK VE KULÜBÜ

1-Temizliğin ve dengeli beslenmenin sağlığımız için önemini anlatır.

2-Teneffüslerde dershaneyi havalandırır.

3-Sigara, içki ve uyuşturucunun sağlığa verdiği zararları anlatır.

4-Yeşilay Haftası’nda ilgili yazı ve resimlerle arkadaşlarını bilgilen-dirir ve sınıf panosunu düzenler.

5-Zararlı madde ve bağımlılıklardan korunmaları için arkadaşlarını bilgilendirir.

6-Yoksul öğrencilere yardım için gerekli çalışmaları yapar.Sınıfta ecza dolabını düzenler eksiğini gidermeye çalışır.

7-Sınıfta toplu yaşama kurallarına uyulmasına öncülük eder. 3-Öğrenciler arasında birlik ve beraberliği sağlar.

8-Kızılay haftasında ilgili resim ve yazılarla arkadaşlarına bilgi verirler.

9-Kızılay Haftası’nda sınıf panosunu düzenler. Kızılay pulu satar.

10-Yardıma muhtaç kişiler için girişimlerde bulunur.

11-Küçük yaralanmalarda arkadaşlarına yardımcı olur.

12-Kızılay haftasında ilgili resim ve yazılarla arkadaşlarına bilgi verirler.

13-Kızılay Haftası’nda sınıf panosunu düzenler. Kızılay pulu satar.

SATRANÇ + AKIL OYUNLARI KULÜBÜ

1-Satrancın önemini anlatır ve satrancı sevdirmeye çalışır.

2-Satranç odaları oluşmasına yardım eder.

3-Arkadaşlarının satranç yarışmalarına katılmaları için çalışmalar yapar.

4-Satrancın, zeka geliştiren bir oyun olduğunun farkına varıp bunu arkadaşlarına anlatır.

6- Akıl oyunlarını kullanmayı öğrenir.

TİYATRO KULÜBÜ

Tiyatro kulübünün temel amacı öğrencileri tiyatro sanatına teşvik etmek, yaratıcılıklarını arttırmak ve sanat alanında üreticiliği arttırmaktır. Öğrenciler bu kulüplere üye olarak boş zamanlarını değerlendirmekte ve ders dışı aktivitelerde bulunarak sosyalleşmektedir. Tiyatro kulübü öğrencilerin iş bölümü yaparak ve sorumluluk üstlenerek sanat alanında üretim yapmalarını sağlar.

Öğrenciler gösterimi yapılacak olan oyunu iyi bir şekilde sahnelemek için dayanışma içinde ve planlı olarak çalışırlar. Öğrenciler görev ve sorumluluk alabilme özelliği kazanmaktadır. Tiyatro kulübü, bünyesindeki öğrencilere ölçülü, saygılı ve anlayışlı davranabilme kabiliyetini kazandırmaktadır. Bununla birlikte tiyatro kulüpleri okullarda önemli günlerde ve milli bayramlarda günün anlam ve önemine uygun olan oyunlar düzenler ve öğrenciler bu oyunlarda rol alır.

HALK OYUNLARI + STEP + DANS KULÜBÜ

1- Okullarımızda milli oyunların seçiminde öğrencilerin seviyesi göz önünde tutulur, ilgi duymaları ve öğrenmeleri için okulca gerekli gayret gösterilir.
2- Okullarımızda milli oyunlarımızın müziği, giyimi ve figürleri ile yaşatılmasına çalışılır.
3- Öğrencilere kendi kültürümüzü tanıtmak amacıyla; Müziğimizi oluşturan mahalli halk oyunları, Türküler, Hikâyeler, masallar, destanlar, vb. unsurlar üzerinde araştırmalar yaptırılır. Halk oyunlarının, Türkülerin, destanların, hikâyeleri tespit ettirilerek, milli kültür değerlerinin canlı bir şekilde yaşaması ve yaygınlaştırılmasını sağlar. 

KOLEKSİYON + EL SANATLARI + PASTA + TAŞ BOYAMA + MODA TASARIMI

Bu kulüpte öğrencilerin el becerilerini geliştirmek için uygulamalar yapılacaktır. Taşlardan takı tasarımları, yaratıcılığı güçlendirmek için taşlar üzerine boyamalar ve resimler yapılacaktır. Pasta ve yemek tarifi uygulamaları yapılarak öğrencilerin el becerilerini geliştirmeye yardım edici faaliyetlerde bulunulacaktır.

SERA + TARLA BİTKİLERİ ÜRETİMİ

Öğrencilerin kendi sebze ve meyvelerini nasıl ve hangi şartlarda yetiştirilebileceğini öğretmek için bunlarla ilgili çalışma faaliyetlerinde

bulunulacaktır. 

SUDOKU + ÇENGEL BULMACA

Çocuklarda pratik zekada ve hızlı düşünme yetkinliklerini geliştirmek ve bunlarla ilgili hazırlanan bulmacaları çözme becerilerini kazandırır.

ENGELLİLERLE DAYANIŞMA - MESLEKİ TANITIM - SOSYAL SORUMLULUK -  DEMOKRASİ, İNSAN HAKLARI VE YURTTAŞLIK KULÜBÜ 

1-Yoksul öğrencilere yardım için gerekli çalışmaları yapar.Sınıfta ecza dolabını düzenler eksiğini gidermeye çalışır.

2-Sınıfta toplu yaşama kurallarına uyulmasına öncülük eder.

3-Öğrenciler arasında birlik ve beraberliği sağlar.

4-Yardıma muhtaç kişiler için girişimlerde bulunur.

5-Küçük yaralanmalarda arkadaşlarına yardımcı olur.

6- Demokrasinin önemini arkadaşlarına anlatır.

7-Yurttaşlık görevlerini anlatır.

8-İnsan ve çocuk hakları konusunda arkadaşlarına bilgi verir.

9-İnsan hakları ve demokrasi ile ilgili yazılar hazırlar ve bunları okul gazetesine asılmasını sağlar.


VOLEYBOL + MASA TENİSİ + FUTBOL + BAHÇE OYUNLARI

Öğrencilerin sportif faaliyetlere olan yetkinliklerini ölçer ve becerisi bulunduğu sportif faaliyetleri seçerek öğrenciyi o faaliyete yöneltir ve becerilerini geliştirir.

İNGİLİZCE KULÜBÜ

We are going to learn how to use language in different situations and we are going to make some drama works. Our purpose is to use the language like native people.

RUSÇA KULÜBÜ

Öğrencilere Rusça diliyle ilgili gramer, sözcük yapıları, konuşma dilinde kullanımı, teknik olarak rusça sözükleri incelemeyi ve kiril alfabesini öğretmek amacıyla bu kulüp öğrencilerin ilgisine sunulmuştur.

SİVİL SAVUNMA KULÜBÜ

*Savunmanın amaçlarını öğrenmek ve uygulamaktır.

*Sivil hayatta hakların ve sorumlulukların farkında olmaktır.

*Savaşlarda alınması gereken pozisyonları ve savunma biçimlerini edinmektedir.

*Doğal afetlerde davranış şekilleri öğrenmek ve öğretmektir.

*Yardımlaşma, paylaşma, ve dayanışma olgularını yaşamak ve yaşatmaktır.

*Okullarda ilk yardım kurslarının düzenlenmesini sağlamaktır.

*Okullarda doğal afet tatbikatları düzenlemektir.

*Okullarda sivil savunma farkındalığı oluşturmaktır.

SPOR KULÜBÜ

Öğrencilerin zihinsel ve fiziksel olarak gelişimine yardımcı olmak amacı güden bir kulüptür. Öğrencilerde kazanma, kaybetme duygusunu geliştirir. Birlikte, takım olarak hareket etme bilincini geliştirir. Sporun sağlıklı yaşam için önemli olduğunun bilincini kazandırır.

MAVİ TEBEŞİR ORTA OKULU KULÜPLER LİSTESİ

MODEL UÇAK + BİLİM TEKNOLOJİ + MATEMATİK + ROBOTİK

Haftalık Matematik Panosunu düzenler.Diğer sınıflardan aktivitelerin toplanması ve değerlendirilmesini sağlar.Matematik sınıfı tefrişinde görev yapar.Okula ait matematik sitesini takip ederek güncellemesini yapar.Matematik yazılılarının genel değerlendirmesini yaparak grafiklerini çizer ve matematik panosuna asar.Matematik yarışmalarını takip eder.Kulüp amblemini yapar. Robotik Kulübü öğrencileri bu kulüpte  mekanik, elektronik ve yazılımsal bilgisini geliştirebileceği son derece yaratıcı ve eğlenceli bir ortamda robotlar yapabilecekler. Kulübümüzde tamamen öğrenci fikirleri baz alınır  ve yapılacak projeler öğrencilerin istekleri doğrultusunda gerçekleşmektedir.Model Uçak Kulübü, bireylere havacılık sporunu tanıtmak, uçmanın eğitimini vermek ve farklı aktivitelerle bu sporu sevdirmektir. Bu anlamda uçmanın prensibini öğreterek işe başlanır. Çeşitli hava araçlarının tanıtımı yapılarak çalışma prensipleri hakkında öğrencilere bilgi verilir.

FOTOĞRAFÇILIK- DERGİ- GAZETE VE KÜTÜPHANECİLİK KULÜBÜ

Fotoğrafçılık kulübü faaliyetlerimizde öğrencilerimiz hem okul içinde hem de okul dışında çekimlere gitmektedirler. Fotoğrafçılıkta

temel teknikler, temel ışık bilgisi, fotoğraf makinelerinin özellikleri, iç-dış mekân çekimleri vb çalışmalar yapılmaktadır.

Okulumuzda düzenlenen programlarda fotoğrafçılık kulübü öğrencilerimize görev verilerek onların çekim yapmasına fırsat verilmekte ve bu

yapılan çalışmalar daha sonra değerlendirilmektedir. Yıl sonundaki şenliklerde öğrencilerimizin fotoğrafları sergilenmektedir.

Okul dergisi, gazetesi ve kütüphanecilik faaliyetlerinde de öğrencilerle çalışmalar yaparak haftalık gazeteler çıkarılacaktır. 

Aylık dergi de öğrenci çalışmaları da içeriğe alınarak yine kulüp faaliyetlerinde yerini alacaktır.

İZCİLİK- DAĞCILIK - GEZİ GÖZLEM- TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KULÜBÜ

Öğrencilerimiz tarafından büyük ilgi gören kulübümüzde:

Doğayla içiçe ortamlarda kamplar, çadırlar kurarak izcilik, gezi gözlem faaliyetlerinde bulunulacaktır.

 İl içinde ve dışında çeşitli yerlere geziler düzenlenecektir.

KIZILAY, YEŞİLAY,  BESLENME, SAĞLIK, TEMİZLİK VE KULÜBÜ

1-Temizliğin ve dengeli beslenmenin sağlığımız için önemini anlatır.

2-Teneffüslerde dershaneyi havalandırır.

3-Sigara, içki ve uyuşturucunun sağlığa verdiği zararları anlatır.

4-Yeşilay Haftası’nda ilgili yazı ve resimlerle arkadaşlarını bilgilen-dirir ve sınıf panosunu düzenler.

5-Zararlı madde ve bağımlılıklardan korunmaları için arkadaşlarını bilgilendirir.

6-Yoksul öğrencilere yardım için gerekli çalışmaları yapar.Sınıfta ecza dolabını düzenler eksiğini gidermeye çalışır.

7-Sınıfta toplu yaşama kurallarına uyulmasına öncülük eder. 3-Öğrenciler arasında birlik ve beraberliği sağlar.

8-Kızılay haftasında ilgili resim ve yazılarla arkadaşlarına bilgi verirler.

9-Kızılay Haftası’nda sınıf panosunu düzenler. Kızılay pulu satar.

10-Yardıma muhtaç kişiler için girişimlerde bulunur.

11-Küçük yaralanmalarda arkadaşlarına yardımcı olur.

12-Kızılay haftasında ilgili resim ve yazılarla arkadaşlarına bilgi verirler.

13-Kızılay Haftası’nda sınıf panosunu düzenler. Kızılay pulu satar.

SATRANÇ + AKIL OYUNLARI KULÜBÜ

1-Satrancın önemini anlatır ve satrancı sevdirmeye çalışır.

2-Satranç odaları oluşmasına yardım eder.

3-Arkadaşlarının satranç yarışmalarına katılmaları için çalışmalar yapar.

4-Satrancın, zeka geliştiren bir oyun olduğunun farkına varıp bunu arkadaşlarına anlatır.

6- Akıl oyunlarını kullanmayı öğrenir.

TİYATRO KULÜBÜ

Tiyatro kulübünün temel amacı öğrencileri tiyatro sanatına teşvik etmek, yaratıcılıklarını arttırmak ve sanat alanında üreticiliği arttırmaktır. Öğrenciler bu kulüplere üye olarak boş zamanlarını değerlendirmekte ve ders dışı aktivitelerde bulunarak sosyalleşmektedir. Tiyatro kulübü öğrencilerin iş bölümü yaparak ve sorumluluk üstlenerek sanat alanında üretim yapmalarını sağlar.

Öğrenciler gösterimi yapılacak olan oyunu iyi bir şekilde sahnelemek için dayanışma içinde ve planlı olarak çalışırlar. Öğrenciler görev ve sorumluluk alabilme özelliği kazanmaktadır. Tiyatro kulübü, bünyesindeki öğrencilere ölçülü, saygılı ve anlayışlı davranabilme kabiliyetini kazandırmaktadır. Bununla birlikte tiyatro kulüpleri okullarda önemli günlerde ve milli bayramlarda günün anlam ve önemine uygun olan oyunlar düzenler ve öğrenciler bu oyunlarda rol alır.

HALK OYUNLARI + STEP + DANS KULÜBÜ

1- Okullarımızda milli oyunların seçiminde öğrencilerin seviyesi göz önünde tutulur, ilgi duymaları ve öğrenmeleri için okulca gerekli gayret gösterilir.
2- Okullarımızda milli oyunlarımızın müziği, giyimi ve figürleri ile yaşatılmasına çalışılır.
3- Öğrencilere kendi kültürümüzü tanıtmak amacıyla; Müziğimizi oluşturan mahalli halk oyunları, Türküler, Hikâyeler, masallar, destanlar, vb. unsurlar üzerinde araştırmalar yaptırılır. Halk oyunlarının, Türkülerin, destanların, hikâyeleri tespit ettirilerek, milli kültür değerlerinin canlı bir şekilde yaşaması ve yaygınlaştırılmasını sağlar. 

KOLEKSİYON + EL SANATLARI + PASTA + TAŞ BOYAMA + MODA TASARIMI

Bu kulüpte öğrencilerin el becerilerini geliştirmek için uygulamalar yapılacaktır. Taşlardan takı tasarımları, yaratıcılığı güçlendirmek için taşlar üzerine boyamalar ve resimler yapılacaktır. Pasta ve yemek tarifi uygulamaları yapılarak öğrencilerin el becerilerini geliştirmeye yardım edici faaliyetlerde bulunulacaktır.

SERA + TARLA BİTKİLERİ ÜRETİMİ

Öğrencilerin kendi sebze ve meyvelerini nasıl ve hangi şartlarda yetiştirilebileceğini öğretmek için bunlarla ilgili çalışma faaliyetlerinde

bulunulacaktır. 

SUDOKU + ÇENGEL BULMACA

Çocuklarda pratik zekada ve hızlı düşünme yetkinliklerini geliştirmek ve bunlarla ilgili hazırlanan bulmacaları çözme becerilerini kazandırır.

ENGELLİLERLE DAYANIŞMA - MESLEKİ TANITIM - SOSYAL SORUMLULUK -  DEMOKRASİ, İNSAN HAKLARI VE YURTTAŞLIK KULÜBÜ 

1-Yoksul öğrencilere yardım için gerekli çalışmaları yapar.Sınıfta ecza dolabını düzenler eksiğini gidermeye çalışır.

2-Sınıfta toplu yaşama kurallarına uyulmasına öncülük eder.

3-Öğrenciler arasında birlik ve beraberliği sağlar.

4-Yardıma muhtaç kişiler için girişimlerde bulunur.

5-Küçük yaralanmalarda arkadaşlarına yardımcı olur.

6- Demokrasinin önemini arkadaşlarına anlatır.

7-Yurttaşlık görevlerini anlatır.

8-İnsan ve çocuk hakları konusunda arkadaşlarına bilgi verir.

9-İnsan hakları ve demokrasi ile ilgili yazılar hazırlar ve bunları okul gazetesine asılmasını sağlar.


VOLEYBOL + MASA TENİSİ + FUTBOL + BAHÇE OYUNLARI

Öğrencilerin sportif faaliyetlere olan yetkinliklerini ölçer ve becerisi bulunduğu sportif faaliyetleri seçerek öğrenciyi o faaliyete yöneltir ve becerilerini geliştirir.

İNGİLİZCE KULÜBÜ

We are going to learn how to use language in different situations and we are going to make some drama works. Our purpose is to use the language like native people.

RUSÇA KULÜBÜ

Öğrencilere Rusça diliyle ilgili gramer, sözcük yapıları, konuşma dilinde kullanımı, teknik olarak rusça sözükleri incelemeyi ve kiril alfabesini öğretmek amacıyla bu kulüp öğrencilerin ilgisine sunulmuştur.

SİVİL SAVUNMA KULÜBÜ

*Savunmanın amaçlarını öğrenmek ve uygulamaktır.

*Sivil hayatta hakların ve sorumlulukların farkında olmaktır.

*Savaşlarda alınması gereken pozisyonları ve savunma biçimlerini edinmektedir.

*Doğal afetlerde davranış şekilleri öğrenmek ve öğretmektir.

*Yardımlaşma, paylaşma, ve dayanışma olgularını yaşamak ve yaşatmaktır.

*Okullarda ilk yardım kurslarının düzenlenmesini sağlamaktır.

*Okullarda doğal afet tatbikatları düzenlemektir.

*Okullarda sivil savunma farkındalığı oluşturmaktır.

SPOR KULÜBÜ

Öğrencilerin zihinsel ve fiziksel olarak gelişimine yardımcı olmak amacı güden bir kulüptür. Öğrencilerde kazanma, kaybetme duygusunu geliştirir. Birlikte, takım olarak hareket etme bilincini geliştirir. Sporun sağlıklı yaşam için önemli olduğunun bilincini kazandırır.