Velilere Yönelik Çalışmalar

VELİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

VELİ GÖRÜŞMELERİ:

Velilerin ihtiyaçları doğrultusunda, rehberlik servisinin gerekli gördüğü durumlarda yapılır. Rehberlik servisi ile yapılan veli görüşmeleri randevu sistemi ile gerçekleştirilir.

Öğrencilerle yapılan tüm çalışmalar kapsamında velilerimizle işbirliğine önem verilmektedir. Bu doğrultuda;

·         Öğrencilerle ilgili görüşmeler yapılması.

·         Ergenlik ve gelişim dönemi özellikleri, aile içi iletişim, sınırlar, sınav kaygısı ile başa çıkma gibi konularda seminer ve konferansların düzenlenmesi.

·         Bilgilendirici kitap, kitapçık ve broşürlerin hazırlanması.

 VELİ SEMİNERLERİ:

Öğrencilerin dönemsel özellikleri ve ihtiyaçları göz önüne alınarak velinin bilgilendirilmesinin gerekli olduğu konularda planlanan paylaşım ve bilgilendirme seminerleri rehber öğretmenler ve konu ile ilgili uzman kişiler tarafından yapılır.

BÜLTENLER:

Bültenler yıl içinde belirlenen istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda veli ve/veya öğrenciyi bilgilendirmeye yönelik olarak hazırlanmaktadır. Bültenlerimizi web sayfamızdan takip edebilirsiniz.

 GRUP ÇALIŞMALARI:

İhtiyaç doğrultusunda veliye yönelik 4 ya da 5 oturum şeklinde yapılan kapalı grup çalışmalarıdır. ( Anne- baba tutumları, sınav kaygısı grup çalışmaları gibi.)

ERGENLİK- EBEVEYNLİK SEMİNERİ