Bilim

Programımız - Bilim:

Eğitim felsefemiz gereği amacımız; tabiata "hükmetmeye" çalışan değil, "tabiat ile uyum içinde yaşamaya" çalışan “iyi insan” yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda, öğrencilerimizin, evrende "var olan" her şeyi, sadece "nesnel yönü" ile görmeyip, "ondaki hikmetleri", tabiatın konuşan dili olan bilim ve bilimsellik süzgecinden geçirerek; inceleyen, gözlemleyen, araştıran, düşünen, sorgulayan, üreten, doğru yorum ve analizler yapabilen kişiler olmalarını hedefliyoruz.

Bu bağlamda, müfredat programı kapsamında yapılan bilimsel faaliyetlerin yanı sıra, bu konuda ilgili ve yetenekli olan öğrencilerimizin “bilimsel” yönlerini desteklemek amacıyla kulüp faaliyetleri yapmaktayız. Ayrıca, bilimsel araştırma, eğitim, proje ve buluş içerikli, ulusal ve uluslararası birçok yarışmaya katılmaktayız.