Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

                              MENTORLUK EĞİTİMİ

Mavi Tebeşir Okulları ilkokul ve ortaokullarında mentorluk sistemi uygulanmaktadır. Mentor öğretmenler öğrencilerinin gerek psikolojik, gerekse sosyal ve akademik gelişimini sürekli olarak takip etmektedirler. Mentor öğretmen  öğrenci ve veli ile birebir iletişim içerisindedirler. Devamlı mentor öğretmenle iletişim içerisinde olan veli, hem çocuğunun gelişimi, akademik durumu hakkında bilgi almakta hem de beklenti ve isteklerini dile getirmektedir.  Birebir ilgilenme, takip ve sürekli iletişim gibi yararları olan mentorluk sistemi sayesinde öğrencilerin çok yönlü gelişimi sağlanmaktadır. Eğitimin üçlü saç ayağının bir parçası olan veliler bu sayede öğrencilerin gelişimine ilişkin en doğru şekilde bilgilendirilmektedirler.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Çalışmaları

İlkelerimiz

·        Gizlilik

·        İş birliği

·        Süreklilik

·        Güven

·        Gönüllülük

·        Kişi haklarına saygı

·        Bireysel farklılıklara saygı

 

AMACIMIZ

·        Öğrencilerimizin;

·        Kendilerini tanıması,

·        İlgi ve yeteneklerinin farkına varması,

·        İlgi ve yetenekleri doğrultusunda kendilerini geliştirmesi,

·        Bilişsel, sosyal ve duygusal açıdan sağlıklı birer birey olması,

·        İletişim kurma ve sorun çözme becerilerini geliştirmesidir.